សុន្ទរកថា

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម ​២៧-២៨​ វិច្ឆិកា​ ២០០៧
ខេមរភាសា

២៧ វិចិ្ឆកា ២០០៧
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាស​ទី១​ និង​ទិសដៅ​ការងារឆមាសទី២​ ឆ្នាំ២០០៧​ នាថ្ងៃទី​២៣-២៤​ កក្កដា​ ២០០៧
ខេមរភាសា

២៤ កក្កដា ២០០៧
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាស​ទី១​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២​ ឆ្នាំ២០០៧​ នាថ្ងៃទី​២៣-២៤​ កក្កដា​​ ២០០៧
ខេមរភាសា

២៣ កក្កដា ២០០៧
សុន្ទរកថា​ឯកឧត្តម​​ជា ចាន់តូ​​ ទេសាភិបាល​ ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​ ក្នុង​ឱកាស​ប្រារឰ​បើក​សន្និសីទ​ ស្តីពី​ការបង្កើត​​បរិស្ថាន​​គោលនយោបាយហិរញ្ញប្បទាន​​ជនបទ​​ និង​​ក្របខ័ណ្ឌ​បទប្បញ្ញត្តិ​ ថ្ងៃទី១០​ ខែកក្កដា​​ ឆ្នាំ២០០៧
ខេមរភាសា

១០ កក្កដា ២០០៧
សុន្ទរកថា​ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​​ក្នុងឱកាស​បិទ​សន្និសីទ​ជាតិ​ស្តីពី​ ការបង្កើត​បរិស្ថាន​គោលនយោបាយហិរញ្ញប្បទាន​ជនបទ​ និង​ក្របខ័ណ្ឌ​បទប្បញ្ញត្តិ​ ថ្ងៃទី​ ១០ ​ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ ២០០៧
ខេមរភាសា

១០ កក្កដា ២០០៧
សុន្ទរកថារបស់​ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ទេសាភិបាល​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជាថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​វគ្គ​សុក្រឹតការ​លើក​ទី៨​សំរាប់​មន្ត្រី​បុគ្គលិក​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ថ្ងៃទី១១ ​ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០០៧​
ខេមរភាសា

១១ មិថុនា ២០០៧
សុន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ​ ​ថ្លែង​ក្នុង​សន្និសីទ​ស្តី​ពី​ភាព​ជា​ដៃ​គូរ​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល ​និង​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី ក្នុង​ដំណើរ​ឆ្ពោះទៅ​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​សមាហរណ ​និង​រឹងមាំ​ ​ថ្ងៃទី៧ ​ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ២០០៧
ខេមរភាសា

០៧ មិថុនា ២០០៧