សុន្ទរកថា

សុន្ទរកថា លោកជំទាវ ជា សិរី អគ្គទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តស្ដង់ដាកិច្ចសន្យាឥណទាន និងខចែងស្ដង់ដានៃកិច្ចសន្យាឥណទានសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ខេមរភាសា

២៩ សីហា ២០២៣
សុន្ទរកថារបស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេសទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបេីកសិក្ខាសាលា ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសន្ទស្សន៍ថ្លៃលំនៅដ្ឋាន
ខេមរភាសា

០៦ មិថុនា ២០២២
សុន្ទរកថារបស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេសទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទសិក្ខាសាលា ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសន្ទស្សន៍ថ្លៃលំនៅដ្ឋាន
ខេមរភាសា

០៦ មិថុនា ២០២២
សុន្ទរកថាគន្លឹះរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេសទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសអំពី “កម្មវិធីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ”
ខេមរភាសា

០១ មេសា ២០២២
សុន្ទរកថា លោកជំទាវ ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេស ថ្លែងក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.)ស្តីពី កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សផ្នែកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ (តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ)
ខេមរភាសា

២៩ កក្កដា ២០២១
សុន្ទរកថា​គន្លឹះ​របស់​លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ ឧបការី​ទេសាភិបាល​និង​ជា​អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្នុង​សន្និសីទ​ស្តី​ពី​ ធនាគារកណ្តាល​នា​អនាគត​
ខេមរភាសា

១៨ វិចិ្ឆកា ២០២០
ស​ន្ទ​រក​ថា​គន្លឹះ​របស់​ លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ ឧបការី​ទេសាភិបាល​ និង​ជា​អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ស្ដី​ពី​ "​តួនាទី​នៃ​ការ​ធ្វើ​ឌី​ជី​ថ​ល​ក្នុង​ការ​លើកកម្ពស់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​ដើម្បី​មាន​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​នូវ​ហិរញ្ញប្បទាន​"​ ក្នុង​វេទិកា​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២០​
ខេមរភាសា

២៨ តុលា ២០២០
សុន្ទរកថា​បើក​ របស់​លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកាស​ផ្លូវការ​ គោលការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

២៩ មីនា ២០១៩
សុន្ទរកថា​អបអរសាទរ​ លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​នៃ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​កម្មវិធី​បញ្ចុះ​បឋមសិលា​សាងសង់​អាគារ​បន្ថែម​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្ដុះបណ្ដាល​ ​វិជ្ជាជីវៈ​តម្បាញ​សូត្រ​របស់​ធនាគារ​ មេ​យ​ប៊ែ​ង​ (​ខេ​ម​បូ​ឌា​)​ ភី​អិ​ល​ស៊ី​
ខេមរភាសា

២៥ សីហា ២០១៨
សុន្ទរកថា​ លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ “​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចងក្រង​ស្ថិតិ​”​
ខេមរភាសា

១៧ សីហា ២០១៨