សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី ការដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងច្រករបៀងតម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុ រវាងកម្ពុជា និងសឹង្ហបុរី ១៨ មិថុនា ២០២៤
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពី “ការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ស្ត្រី” រវាង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង ក្រសួងកិច្ចការនារី ២៧ ឧសភា ២០២៤
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ “របាយការណ៍ស្ថានភាពស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣” ២០ ឧសភា ២០២៤
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការទូទាត់ឆ្លងដែន រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ១៦ ឧសភា ២០២៤
10-05-24 Sok Mengly (Banking Service Dept)-nbc15 Dork Dara (Issue)-nbc15 សេចក្តីប្រកាសព័ត៍មានរួម ស្តីពី ការទទួលបានពានរង្វាន់សកលថ្នាក់ក្រសួង (Global Summit of Women 2024 Roundtable Ministerial Award) លើ "គម្រោងដែលមានផលជះវិជ្ជមានចំពោះស្ត្រី និងក្មេងស្រី" តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់ "បាគង" ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ត្រីពិភពលោក ឆ្នាំ២០២៤ ទីក្រុងម៉ាឌ្រីដ ប្រទេសអេស្ប៉ាញ ១០ ឧសភា ២០២៤
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ ស្តីពី "កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំរុញនវានុវត្តន៍ហិរញវត្ថុ និងប្រព័ន្ធទូទាំតសងប្រាក់" រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារកណ្តាលម៉ាឡេស៊ី ២៧ កុម្ភៈ ២០២៤
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធវត្តិករសាស្រ្ត និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបៃតងកម្ពុជា ១៩ ធ្នូ ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្តីពី​ ការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម​ និងឧស្សាហកម្ម នៃប្រទេសជប៉ុន ១៨ ធ្នូ ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្ដីពី “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី” រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងសាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងប្រាក់បញ្ញើនៃប្រទេសកូរ៉េ(KDIC) ០៦ កញ្ញា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមរយៈឃ្យូអរកូត (QR Code) រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ (ដំណាក់កាលទី ១៖ កម្ពុជាស្កេនឃ្យូអរកូតនៅប្រទេសឡាវ "LAOQR") ១៨ សីហា ២០២៣