សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថារបស់​ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ទេសាភិបាល​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជាថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​វគ្គ​សុក្រឹតការ​លើក​ទី៨​សំរាប់​មន្ត្រី​បុគ្គលិក​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ថ្ងៃទី១១ ​ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០០៧​
១១ មិថុនា ២០០៧

ទាញយកឯកសារ​