សុន្ទរកថា

សុន្ទរកថា លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី អគ្គទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងកម្មវិធី "ខួប ៣០ឆ្នាំ នៃការបង្កើតសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា"
ខេមរភាសា

១០ មេសា ២០២៤
មតិសំណេះសំណាល លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី អគ្គទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងពិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងឧបដ្ឋានសាលា ពុទ្ធាភិសេក និងសមិទ្ធផលនានា នៅក្នុងវត្តមុនីរតនារាម (ហៅវត្តល្អក់)
ខេមរភាសា

០៨ មេសា ២០២៤
សុទ្ទរកថាលោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសខួបលើកទី៤៤ នៃការដាក់ឱ្យ​ចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ៖ ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខនៃប្រាក់រៀល និងប្រព័ន្ធបាគង
ខេមរភាសា

២០ មីនា ២០២៤
សុទ្ទរកថាលោកជំទាវ ជា សិរី ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោតជាផ្លូវការ ធនាគារ ខេប៊ី ប្រាសាក់ ម.ក
ខេមរភាសា

២៣ កុម្ភៈ ២០២៤
សុន្ទរកថាបិទ លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៤ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ខេមរភាសា

២៦ មករា ២០២៤
សុន្ទរកថាបើក លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៤ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ខេមរភាសា

២៥ មករា ២០២៤
សុន្ទរកថាលោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីបើកសន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំលើកទី១០ស្តីពី "ហានិភ័យអាកាសធាតុ និងអន្តរកាលឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចបៃតង"
ខេមរភាសា

០៨ ធ្នូ ២០២៣
សុទ្ទរកថាលោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ ស្តីពី "ដុល្លារូបនីយកម្មនៅកម្ពុជា៖ ទំនាក់ទំនងផ្នែកគោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច"
ខេមរភាសា

១០ វិចិ្ឆកា ២០២៣
មតិសំណេះសំំណាល លោកជំទាវ ជា សិរី ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (ស.ហ.ក.)
ខេមរភាសា

០៦ កញ្ញា ២០២៣
មតិសំណេះសំណាល លោកជំទាវ ជា សិរិ ថ្លៃងក្នុងឱកាសចូលកាន់តំណែង ជាអគ្គទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ខេមរភាសា

៣១ សីហា ២០២៣