អត្ថបទស្រាវជ្រាវ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័នឌីជីថលគ្រឹះសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន
២៦ មេសា ២០២១
របាយការណ៍ស្តីអំពីតួនាទីរបស់ធនាគារកណ្តាលអាស៊ានក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិ ភ័យពាក់ព័ន្ធអាកាសធាតុ និងបរិស្ថាន
២១ ធ្នូ ២០២០
អត្ថបទសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពី ប្រព័ន្ធទូទាត់បាគង "Bakong's White Paper"
១៧ មិថុនា ២០២០
បទ​បង្ហាញ​របស់​ លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ស្ដី​ពី​ ការ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​បិ​រ​យា​ប័ន្ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​
១៦ មេសា ២០១៨
បទសម្ភាសន៍រវាង លោកជំទាវ​ ជា​​ សិរី អគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងទស្សនាវដ្តី Banking and Finance Cambodia ស្តីពី " Safe Hands Steering the Economy"
២៧ ធ្នូ ២០១៦
វឌ្ឍនភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងវិស័យធនាគារ ឆ្នាំ២០១៦ និងទស្សនវិស័យឆ្នាំ២០១៧
២៦ ធ្នូ ២០១៦
ឯកសារ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​ការ​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​វិស័យ​កសិកម្ម​
២៤ តុលា ២០១៦
ការអភិវឌ្ឍម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច២០១៥នៅកម្ពុជា និងទស្សនវិស័យអនាគត
៣០ ធ្នូ ២០១៥
ការ​លើកកម្ពស់​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រាក់​រៀល​និង​បដិដុល្លារូបនីយកម្ម​តាម​រយៈ​គោលនយោបាយ​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ ៖​ របប​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ថេរ​ ឬ​អណ្ដែត​ ឬ​របប​ផ្សេង​ទៀត​?
៣០ វិចិ្ឆកា ២០១៥
ការ​អភិវឌ្ឍ​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ដើម្បី​រួមចំណែក​លើកកម្ពស់​ប្រាក់​រៀល​
៣០ កញ្ញា ២០១៥