អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ អត្រាផ្លូវការ : ៤១០០ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៨៤០ ២៨៦៨ ២៨៥៤.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៥៩ ៣០៨៩ ៣០៧៤.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៤៣៦ ៤៤៨១ ៤៤៥៨.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៦០៤ ៦១០ ៦០៧.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៦០៥ ៦១១ ៦០៨.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៤២៣ ៤៤៦៧ ៤៤៤៥.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៤៩៤៥ ៤៩៩៥ ៤៩៧០.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២២ ៥២៨ ៥២៥.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៧២ ២៧៥ ២៧៣.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៤៩៦២ ៥០១២ ៤៩៨៧.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣១០៩ ៣១៤០ ៣១២៤.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣២៧ ៣៣០ ៣២៨.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ២៤៨ ២៥១ ២៤៩.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ១៩៥ ១៩៧ ១៩៦.០០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៦៣ ៩៧៣ ៩៦៨.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៥៩២ ២៦១៨ ២៦០៥.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៥៤០ ៧៦១៥ ៧៥៧៧.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៥៥០ ៥៦០៥ ៥៥៧៧.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៣៨៧ ៣៩១ ៣៨៩.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០៩៩ ៣១៣០ ៣១១៤.៥០
បាតថៃ THB/KHR ១២២ ១២៤ ១២៣.០០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៧ ១៣៨ ១៣៧.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៥ ១៧៧ ១៧៦.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ