អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ អត្រាផ្លូវការ : ៤១២១ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៧៤៣ ២៧៧០ ២៧៥៦.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០១១ ៣០៤១ ៣០២៦.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៦២៣ ៤៦៦៩ ៤៦៤៦.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៦៦ ៥៧១ ៥៦៨.៥០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៦៨ ៥៧៣ ៥៧០.៥០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៤០៧ ៤៤៥១ ៤៤២៩.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥២១៦ ៥២៦៩ ៥២៤២.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៨ ៥៣៣ ៥៣០.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៥១ ២៥៣ ២៥២.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៤៩៣៥ ៤៩៨៥ ៤៩៦០.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ២៥៩៥ ២៦២១ ២៦០៨.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ២៩៧ ៣០០ ២៩៨.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ១៨៩ ១៩១ ១៩០.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ១៩៧ ១៩៨ ១៩៧.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៨៧៦ ៨៨៥ ៨៨០.៥០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៥២៦ ២៥៥១ ២៥៣៨.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧០០៩ ៧០៧៩ ៧០៤៤.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៤៣០ ៥៤៨៤ ៥៤៥៧.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៣៩៣ ៣៩៧ ៣៩៥.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០៤៤ ៣០៧៤ ៣០៥៩.០០
បាតថៃ THB/KHR ១១២ ១១៤ ១១៣.០០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១២៧ ១២៩ ១២៨.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៦២ ១៦៤ ១៦៣.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ