អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៥៨ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៧០៣ ២៧៣០ ២៧១៦.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ២៩៥០ ២៩៧៩ ២៩៦៤.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៤១៨ ៤៤៦២ ៤៤៤០.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៩១ ៥៩៧ ៥៩៤.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៩១ ៥៩៧ ៥៩៤.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៣៧២ ៤៤១៥ ៤៣៩៣.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៤៩៦៧ ៥០១៦ ៤៩៩១.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥១៧ ៥២២ ៥១៩.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៦៨ ២៧១ ២៦៩.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៤៩២៧ ៤៩៧៦ ៤៩៥១.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣១២២ ៣១៥៤ ៣១៣៨.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣១៤ ៣១៧ ៣១៥.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ២៥០ ២៥២ ២៥១.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ១៩៣ ១៩៥ ១៩៤.០០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩១៧ ៩២៧ ៩២២.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៥២១ ២៥៤៦ ២៥៣៣.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៤៦៩ ៧៥៤៤ ៧៥០៦.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៤៦៩ ៥៥២៤ ៥៤៩៦.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៣៩១ ៣៩៥ ៣៩៣.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០៤៩ ៣០៧៩ ៣០៦៤.០០
បាតថៃ THB/KHR ១១៩ ១២០ ១១៩.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៤ ១៣៥ ១៣៤.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៣ ១៧៤ ១៧៣.៥០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ