សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ​ ​ថ្លែង​ក្នុង​សន្និសីទ​ស្តី​ពី​ភាព​ជា​ដៃ​គូរ​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល ​និង​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី ក្នុង​ដំណើរ​ឆ្ពោះទៅ​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​សមាហរណ ​និង​រឹងមាំ​ ​ថ្ងៃទី៧ ​ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ២០០៧
០៧ មិថុនា ២០០៧

ទាញយកឯកសារ​