សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាស​ទី១​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២​ ឆ្នាំ២០០៧​ នាថ្ងៃទី​២៣-២៤​ កក្កដា​​ ២០០៧
២៣ កក្កដា ២០០៧

ទាញយកឯកសារ​