សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​​ក្នុងឱកាស​បិទ​សន្និសីទ​ជាតិ​ស្តីពី​ ការបង្កើត​បរិស្ថាន​គោលនយោបាយហិរញ្ញប្បទាន​ជនបទ​ និង​ក្របខ័ណ្ឌ​បទប្បញ្ញត្តិ​ ថ្ងៃទី​ ១០ ​ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ ២០០៧
១០ កក្កដា ២០០៧

ទាញយកឯកសារ​