សុន្ទរកថា

សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ អគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបើក សិក្ខាសាលាវគ្គមធ្យមលើកទី៧ របស់មជ្ឈមណ្ឌល SEACEN ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា - ៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ នៅខេត្តសៀមរាប
ខេមរភាសា

២៦ មីនា ២០១៣
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ​ ជា​ ចាន់​តូ​ ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​ អបអរសាទរ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើក​ទី​១០២​ នៃ​ទិវា​អន្តរជាតិ​នារី​ ៨​ មីនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៣​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នា​ថ្ងៃ​ទី​ ៦​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១៣​
ខេមរភាសា

០៦ មីនា ២០១៣
សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ អគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុង ឱកាសបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបាគង២ ស្តីពី“ការត្រួតពិនិត្យធនាគារ” នៅធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

១៤ កុម្ភៈ ២០១៣
មតិ​ស្វាគមន៍​ ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ ទេសាភិបាល​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ ចុះហត្ថលេខា​លើ​ អនុស្សា​រណៈ​យល់​គ្នា​ រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ គណៈកម្មការ​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​កូរ៉េ​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នា​ថ្ងៃ​ទី​៨​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៣​
ខេមរភាសា

០៨ កុម្ភៈ ២០១៣
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ​ ជា​ ចាន់​តូ​ ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បិទ​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១២​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៣​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​ខេត្តកំពង់ចាម​ ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៣​
ខេមរភាសា

២៨ មករា ២០១៣
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ​ ជា​ ចាន់​តូ​ ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើកសន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១២​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៣​ របស់​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​ខេត្តកំពង់ចាម​ ថ្ងៃ​ទី​១៩​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៣​
ខេមរភាសា

១៩ មករា ២០១៣
សុន្ទរកថា​ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ លៀង​សាយភោជន​ប្រចាំឆ្នាំ​ ដែល​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​សមាគម​ធនាគារ​នៅ​ កម្ពុជា​ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​សណ្ឋាគារ​ Sofitel​ Phnom​ Penh​ Phokeethra​ ថ្ងៃ​ទី​ ៥​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១២​
ខេមរភាសា

០៥ ធ្នូ ២០១២
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១២​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្ងៃ​ទី​១៩​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១២​។​
ខេមរភាសា

១៩ កក្កដា ២០១២
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បិទ​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១២​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្ងៃ​ទី​១៩​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១២​។​
ខេមរភាសា

១៩ កក្កដា ២០១២
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ជា​អនុប្រធាន​ គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​ “​យុទ្ធសាស្ត្រ​ អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ឆ្នាំ​២០១១-២០២០”​ ផ្លូវការ​ នៅ​សណ្ឋាគារ​ Le​ Royal​ ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៦​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១២​
ខេមរភាសា

០៦ កក្កដា ២០១២