សុន្ទរកថា

សុន្ទរកថា​​​ស្វាគមន៍​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​សិក្ខាសាលា​​សាធារណៈ​​ស្តីពី​ រូបិយវត្ថុ​​និង​អតិបតេយ្យ​ភាពក្នុងឱកាស​ប្រារឰខួប​អនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣០​ នៃការបង្កើត​​ធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា​ ឡើងវិញ​ នៅ​ថ្ងៃទី៩​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០០៩
ខេមរភាសា

០៩ តុលា ២០០៩
សុន្ទរកថា​​​ស្វាគមន៍​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិនៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុងឱកាស​ប្រារឰខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើកទី៣០​ ​នៃការបង្កើតធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា​ឡើងវិញ​ នៅថ្ងៃ​ទី៨ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០០៩
ខេមរភាសា

០៨ តុលា ២០០៩
សុន្ទរកថា​​​ស្វាគមន៍​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជាថ្លែង​ក្នុងពិធីលៀង​ភោជនាអាហារ​អបអរសាទរ​ខួបអនុស្សាវរីយ៍​លើកទី៣០​ នៃការបង្កើត​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ឡើងវិញ​​ នៅ​ថ្ងៃទី៨ ​ខែតុលា ​ឆ្នាំ២០០៩
ខេមរភាសា

០៨ តុលា ២០០៩
សុន្ទរកថា​ ​ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកវគ្គសុក្រឹតការ​ជំនាន់ទី១០​ សំរាប់​មន្ត្រីបុគ្គលិកធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា​ ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩
ខេមរភាសា

១០ សីហា ២០០៩
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាសទី១ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០០៩​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា
ខេមរភាសា

២១ កក្កដា ២០០៩
របាយការណ៍​​របស់​​ ឯកឧត្តម​​ ជា​ ចាន់តូ​​ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ថ្លែងក្នុងឱកាសការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី​ ​​ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ​ជាមួយសមាជិកសមាជិកានៃរដ្ឋសភា​​​​​​ រដ្ឋសភា​នៅថ្ងៃច័ន្ទ ​ទី២៧​ ខែមេសា ​ឆ្នាំ២០០៩
ខេមរភាសា

១២ មិថុនា ២០០៩
របាយការណ៍របស់​​​ ឯកឧត្តម​​ ជា​​​ ចាន់ត​ូ​ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ថ្លែងក្នុងឱកាសការពារ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី​ ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុជាមួយសមាជិកសមាជិកានៃព្រឹទ្ធសភា​ នៅព្រឹទ្ធសភា​ថ្ងៃច័ន្ទទី១០​ ខែមិថុនា​ឆ្នាំ២០០៩
ខេមរភាសា

១២ មិថុនា ២០០៩
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៨និងទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៩​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា
ខេមរភាសា

១៣ មីនា ២០០៩
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៨ និងទិសដៅ​ការងារ​​ឆ្នាំ២០០៩​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

១១ មីនា ២០០៩
សុន្ទរកថារបសសុន្ទរកថា របស់លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​ ទេសាភិបាលរង​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចវិទូ​-​ខេត្តសៀមរាប​ ថ្ងៃទី​ ១៦ ​ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០០៩
ខេមរភាសា

១៨ កុម្ភៈ ២០០៩