សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាស​ទី១​ និង​ទិសដៅ​ការងារឆមាសទី២​ ឆ្នាំ២០០៧​ នាថ្ងៃទី​២៣-២៤​ កក្កដា​ ២០០៧
២៤ កក្កដា ២០០៧

ទាញយកឯកសារ​