សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម ​២៧-២៨​ វិច្ឆិកា​ ២០០៧
២៧ វិចិ្ឆកា ២០០៧

ទាញយកឯកសារ​