សាខា

ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​ស្ថិត​នៅក្នុងទីក្រុង​ភ្នំពេញ រាជធានី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។​ ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានសាខា​នៅ​ទូទាំង​២១​ខេត្ត​ក្រុង​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

សាខា​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ​ស្ទឹងត្រែង

អាសយដ្ឋាន : ផ្លូវលេខ​២​ ភូមិ​ព្រែក​ ឃុំ​ស្ទឹងត្រែង​ ស្រុក​ស្ទឹងត្រែង​ ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង

ទូរស័ព្ទ​ :(855-74) 973 906

ទូរសារ​ : (855-74) 973 906