សាខា

ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​ស្ថិត​នៅក្នុងទីក្រុង​ភ្នំពេញ រាជធានី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។​ ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានសាខា​នៅ​ទូទាំង​២១​ខេត្ត​ក្រុង​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

សាខា​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន : អគារ​លេខ​២៧៣​ ផ្លូវលេខ​១១០ សង្កាត់​វត្តភ្នំ​ ខណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ​ :(855-53) 223 741

ទូរសារ​ : (855-23) 223 745