សាខា

ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​ស្ថិត​នៅក្នុងទីក្រុង​ភ្នំពេញ រាជធានី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។​ ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានសាខា​នៅ​ទូទាំង​២១​ខេត្ត​ក្រុង​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

សាខា​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ​ព្រះវិហារ

អាសយដ្ឋាន : ផ្លូវ​លេខ​២ ភូមិ​កណ្តាល​ ឃុំ​កំពង់ប្រណាក​ ស្រុក​ត្បែងមានជ័យ​ ខេត្ត​ព្រះវិហារ

ទូរស័ព្ទ​ :(855-12) 952 035

ទូរសារ​ : N/A