សាខា

ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​ស្ថិត​នៅក្នុងទីក្រុង​ភ្នំពេញ រាជធានី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។​ ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានសាខា​នៅ​ទូទាំង​២១​ខេត្ត​ក្រុង​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

សាខា​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ​កំពង់ស្ពឺ

អាសយដ្ឋាន : ផ្លូវជាតិ​លេខ៤​ ភូមិ​ពាណិជ្ជកម្ម​ ឃុំ​រកាធំ​ ស្រុក​ច្បារមន​ ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ

ទូរស័ព្ទ​ :(855-25) 987 214

ទូរសារ​ : (855-25) 987 214