សាខា

ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​ស្ថិត​នៅក្នុងទីក្រុង​ភ្នំពេញ រាជធានី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។​ ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានសាខា​នៅ​ទូទាំង​២១​ខេត្ត​ក្រុង​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

សាខា​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ​ពោធិ៍សាត់

អាសយដ្ឋាន : ផ្លូវលេខ១ ភូមិពាលញែក សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិសាត់ ខេត្តពោធិសាត់

ទូរស័ព្ទ​ :(855-52) 951 481

ទូរសារ​ : (855-52) 951 481