សាខា

ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​ស្ថិត​នៅក្នុងទីក្រុង​ភ្នំពេញ រាជធានី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។​ ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានសាខា​នៅ​ទូទាំង​២១​ខេត្ត​ក្រុង​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

សាខា​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ​មណ្ឌលគីរី

អាសយដ្ឋាន : ភូមិ​ស្វាយចេក​ ឃុំ​សុខដុម​ ស្រុក​សែនមនោរម្យ​ ខេត្ត​មណ្ឌលគីរី

ទូរស័ព្ទ​ :(855-12) 656 070

ទូរសារ​ : N/A