សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១២​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្ងៃ​ទី​១៩​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១២​។​
១៩ កក្កដា ២០១២

ទាញយកឯកសារ​