សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ លៀង​សាយភោជន​ប្រចាំឆ្នាំ​ ដែល​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​សមាគម​ធនាគារ​នៅ​ កម្ពុជា​ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​សណ្ឋាគារ​ Sofitel​ Phnom​ Penh​ Phokeethra​ ថ្ងៃ​ទី​ ៥​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១២​
០៥ ធ្នូ ២០១២

ទាញយកឯកសារ​