សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ​ ជា​ ចាន់​តូ​ ​ អគ្គទេសាភិបាល​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​សញ្ញប​ត្រ​ថ្នាក់​ប្រកាសនីយបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​បច្ចេកទេស​ធនាគារ​ជំនាន់​ទី​១៨​ ទី​១៩​ និង​ទី​២០​ នៅ​សាល​ស​ន្និសី​ទ​ចតុម្មុខ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៣​។​
២៩ មេសា ២០១៣

ទាញយកឯកសារ​