ព័ត៌មាន

ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៨ ឆ្នាំទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២

២១ ឧសភា ២០១៣

ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣០ ឆ្នាំទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

២១ ឧសភា ២០១៣

ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣១ ឆ្នាំទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣

២១ ឧសភា ២០១៣

ប័ណ្ណប្រកាស ក្រដាសប្រាក់គំរូថ្មី ប្រភេទ ១០០០០០ រៀល

០៩ ឧសភា ២០១៣

ប្រកាសស្តីពី លក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រ ប្រភេទ ១០០០០០ រៀល គំរូថ្មី

០៩ ឧសភា ២០១៣

ពិធី​ប្រគល់​សញ្ញប​ត្រ​ថ្នាក់​ប្រកាសនីយបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​បច្ចេកទេស​ធនាគារ​ ក្រោម​អធិបតីភាព​ ឯកឧត្តម​ ​ ជា​ ចាន់​តូ​​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នា​ថ្ងៃ​ទី​ ២៩​ ខែ​ មេ​សា​ ឆ្នាំ​២០១៣​ នៅ​សាលសន្និសីទ​ចតុម្មុខ​

២៩ មេសា ២០១៣

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ​ ជា​ ចាន់​តូ​ ​ អគ្គទេសាភិបាល​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​សញ្ញប​ត្រ​ថ្នាក់​ប្រកាសនីយបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​បច្ចេកទេស​ធនាគារ​ជំនាន់​ទី​១៨​ ទី​១៩​ និង​ទី​២០​ នៅ​សាល​ស​ន្និសី​ទ​ចតុម្មុខ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៣​។​

២៩ មេសា ២០១៣

អបអរសាទរ​ពិធី​សម្ពោធ​អគារ​សាខា​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ខេត្តបាត់ដំបង​ ក្រោម​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​របស់​ ឯកឧត្តម​ ​ ជា​ ចាន់​តូ​ ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នា​ថ្ងៃ​ទី​ ២៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៣​ នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង​

២៦ មេសា ២០១៣

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ​ ជា​ ចាន់​តូ​ ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​ អគារ​សាខាធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ខេត្តបាត់ដំបង​ នា​ថ្ងៃ​ទី​២៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៣​ នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង​

២៦ មេសា ២០១៣

របាយការណ៍​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១២

២៦ មេសា ២០១៣