ព័ត៌មាន

អបអរសាទរ​ សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ២០១២​ និង​ ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៣​ របស់​ធនាគារជាតិ​ នៃ​ កម្ពុជា​ កំពង់ចាម​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩-២០​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៣​

១៩ មករា ២០១៣

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ​ ជា​ ចាន់​តូ​ ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើកសន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១២​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៣​ របស់​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​ខេត្តកំពង់ចាម​ ថ្ងៃ​ទី​១៩​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៣​

១៩ មករា ២០១៣

ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៤ ឆ្នាំទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២

២១ ធ្នូ ២០១២

ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៥ ឆ្នាំទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២

២១ ធ្នូ ២០១២

ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៦ ឆ្នាំទី២០ ខែសីហាឆ្នាំ២០១២

២១ ធ្នូ ២០១២

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ David​ Shannon​ ជា​មន្ត្រី​ប្រតិបត្តិ​របស់​លេខាធិការដ្ឋាន​ APG​ (​ Asia​ Pacific​ Group​ on​ Money​ Laundering)​

១៨ ធ្នូ ២០១២

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន : ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការ “ ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិ ” ( National Clearing System ) ជាផ្លូវការ។

១១ ធ្នូ ២០១២

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន : ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការ “ ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិ ” ( National Clearing System ) ជាផ្លូវការ។

១១ ធ្នូ ២០១២

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ក្នុង​ ពិធី​លៀង​សាយភោជន​ប្រចាំឆ្នាំ​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ០៥​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១២​ នៅ​សណ្ឋាគារ​ Sofitel​ phokeethra,​ Phnom​ Penh​

០៥ ធ្នូ ២០១២

សុន្ទរកថា​ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ លៀង​សាយភោជន​ប្រចាំឆ្នាំ​ ដែល​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​សមាគម​ធនាគារ​នៅ​ កម្ពុជា​ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​សណ្ឋាគារ​ Sofitel​ Phnom​ Penh​ Phokeethra​ ថ្ងៃ​ទី​ ៥​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១២​

០៥ ធ្នូ ២០១២