ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​២៩ ​ប្រចាំ​ខែកញ្ញា ត្រីមាស​ទី៣ ​ឆ្នាំ​២០១០​

៣១ ឧសភា ២០១១

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៧ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០១១

២០ ឧសភា ២០១១

កិច្ចប្រជុំលើកទី​ ១៨ ថ្នាក់ទេសាភិបាល​ធនាគារកណ្តាលនៃក្រុមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំង

១៩ ឧសភា ២០១១

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៦ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១០

០៦ ឧសភា ២០១១

ប្រកាសស្តី​ពីការចែករំលែកព័ត៌មានឥណទាន

២៤ មីនា ២០១១

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការយកកម្រៃសេវាសភាផាត់ទាត់ប្រចាំឆ្នាំនៅសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាខេត្ត

១៨ មីនា ២០១១

សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា​ ក្នុង​ឱកាស​អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី​ ១០០ នៃទិវាអន្តរជាតិនារី ៨មីនា ថ្ងៃទី​២ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១

០២ មីនា ២០១១

ប្រកាសស្តីពីការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យលើមូលដ្ឋានហានិភ័យនិងទស្សនៈអនាគត

២៣ កុម្ភៈ ២០១១

សារាចរស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសស្តីពី ការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ

២៣ កុម្ភៈ ២០១១

ពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ​ ២០១០ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១១ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ថ្ងៃទី​៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

០៨ កុម្ភៈ ២០១១