ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

២០ វិចិ្ឆកា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៤៧

២០ វិចិ្ឆកា ២០២៣

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី នឹងអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាច្រើនក្នុងកម្មវិធី Singapore Fintech Festival នៅប្រទេសសិង្ហបុរី លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាច្រើនក្នុងកម្មវិធី Singapore Fintech Festival នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។

១៥ វិចិ្ឆកា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

១៥ វិចិ្ឆកា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី១៦

១៥ វិចិ្ឆកា ២០២៣

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី នឹងអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាស្តីពី រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលធនាគារកណ្តាល (CBDC)

១៤ វិចិ្ឆកា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៤៦

១៤ វិចិ្ឆកា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

១៣ វិចិ្ឆកា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៤៦

១៣ វិចិ្ឆកា ២០២៣

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សហការជាមួយទីភ្នាក់ងារ JICA រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ “ដុល្លារូបនីយកម្មនៅកម្ពុជា៖ ទំនាក់ទំនងផ្នែកគោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច”

១០ វិចិ្ឆកា ២០២៣