ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១៣១

០៦ មិថុនា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

០៦ មិថុនា ២០២៣

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី អញ្ជើញជាអធិបតី ថ្លែងបាឋកថា ក្រោមប្រធានបទ "ការទូតសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសម័យឌីជីថល"

០១ មិថុនា ២០២៣

លោក លី ស៊ីដេត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីបើកសិក្ខាសាលាលើកទី២ស្តីពី "ការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារឧបករណ៍និស្សន្ទនៅកម្ពុជា៖ ឧបករណ៍សម្រាប់គ្រប់គ្រងហានិភ័យ"

០១ មិថុនា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

៣១ ឧសភា ២០២៣

H.E. Rath Sovannorak presided over the signing of MOU on USAID Digital Workforce Development Project

៣០ ឧសភា ២០២៣

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៥១ ឆ្នាំទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

២៩ ឧសភា ២០២៣

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានសហការជាមួយសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី “ការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សិទ្ធិ និងកិច្ចការពារអតិថិជន”

២៥ ឧសភា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋលើកទី១០

២៤ ឧសភា ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចេញពីបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២៤ ឧសភា ២០២៣