ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា​ ​ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​រវាង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​មុខងារ​ភារកិច្ច​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ នា​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥​

២៤ កក្កដា ២០១៥

សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​និង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​មុខងារ​-​ភារកិច្ច​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​ខេត្តសៀមរាប​

២៣ កក្កដា ២០១៥

សុន្ទរកថា​ ​ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​រវាង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​មុខងារ​ភារកិច្ច​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ នា​ថ្ងៃ​ទី​២៣​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥​

២៣ កក្កដា ២០១៥

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៧ ឆ្នាំទី២៣ ខែមិនាឆ្នាំ២០១៥

១៦ កក្កដា ២០១៥

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការ ធនាគារមេហ្គា អ៊ិនធើណេសិនណល ខមមើសល សាខារងទួលគោក

១៤ កក្កដា ២០១៥

កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​ស្តី​ពី​ “​ការ​ប្រើប្រាស់​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ​ ISO​ 20022​ ទៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​រាយ​ភ្លាមៗ​”

០៣ កក្កដា ២០១៥

​ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ប្រព័ន្ធ​របាយការណ៍​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ អន​ឡាញ​

០៣ កក្កដា ២០១៥

​ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រុម​បេសកកម្ម​ Article​ IV​ របស់​មូលនិធិ​រូបិយ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ (IMF)​ លើ​ការ​វាយតម្លៃ​អំពី​ ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​

០១ កក្កដា ២០១៥

​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​ជាមួយ​តំណាង​សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​និង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​ ស្តី​ពី​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​រាយ​ភ្លាមៗ​ (FAST​ System)

២៦ មិថុនា ២០១៥

​កិច្ចប្រជុំ​ស្តី​ពី​ “​ការ​ធ្វើ​អង្កេត​សម្រាប់​តាមដាន​និង​វិភាគ​ស្ថិរភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​”

២៦ មិថុនា ២០១៥