ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

១៣ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៥០

១២ ធ្នូ ២០២៣

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជា ចាន់តូ និងលោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីលៀងសាយភោជនធនាគារិកប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

១១ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

១១ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៥០

១១ ធ្នូ ២០២៣

សន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចលើកទី ១០ ឆ្នាំ ២០២៣

០៨ ធ្នូ ២០២៣

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី ការអភិវឌ្ឍផែនទីមគ្គុទ្ទេសក៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

០៨ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ ការកែសម្រួលពេលវេលាដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO)

០៨ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីណែនាំ លើការអនុវត្តប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO)

០៨ ធ្នូ ២០២៣

សុន្ទរកថាលោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីបើកសន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំលើកទី១០ស្តីពី "ហានិភ័យអាកាសធាតុ និងអន្តរកាលឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចបៃតង"

០៨ ធ្នូ ២០២៣