ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថារបស់​ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ទេសាភិបាល​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជាថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​វគ្គ​សុក្រឹតការ​លើក​ទី៨​សំរាប់​មន្ត្រី​បុគ្គលិក​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ថ្ងៃទី១១ ​ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០០៧​

១១ មិថុនា ២០០៧

សុន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ​ ​ថ្លែង​ក្នុង​សន្និសីទ​ស្តី​ពី​ភាព​ជា​ដៃ​គូរ​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល ​និង​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី ក្នុង​ដំណើរ​ឆ្ពោះទៅ​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​សមាហរណ ​និង​រឹងមាំ​ ​ថ្ងៃទី៧ ​ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ២០០៧

០៧ មិថុនា ២០០៧

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៦ ​ប្រចាំ​ខែមិថុនា ​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ មិថុនា ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦៥ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ មិថុនា ២០០៧

ប្រកាស​ស្តី​ពី​សភា​ផាត់ទាត់​មូលប្បទានប័ត្រ​ចារឹក​ជា​ប្រាក់​រៀល​

២៩ ឧសភា ២០០៧

ប្រកាស​ស្តី​ពី​សាច់ប្រាក់​ងាយស្រួល​របស់​ធនាគារ​ និង​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​

២៩ ឧសភា ២០០៧

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​

២៩ ឧសភា ២០០៧

ប្រកាស​ស្តី​ពី​វិសោធនកម្ម​លើ​ប្រកាស​លេខ​ ធ​ ៧-០១-១៣៧​ ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ឥណទាន​ចំពោះ​សម្ព័ន្ធ​ញាតិ​

២៩ ឧសភា ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦៣ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ ឧសភា ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦២ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ មេសា ២០០៧