ព័ត៌មាន

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​តែងតាំង​អនុប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ដឹកនាំ​ការងារ​កែទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​

១២ មីនា ២០០៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០០៧​ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០០៨

១២ មីនា ២០០៨

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ២៣​ ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៨

១២ មីនា ២០០៨

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០០៧​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៨

០៧ មីនា ២០០៨

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០០៧​ ទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៨​

០៦ មីនា ២០០៨

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៩ ​ប្រចាំ​ខែមិនា ​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៨​

០១ មីនា ២០០៨

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៣ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​មិនា ​ឆ្នាំ​២០០៨

០១ មីនា ២០០៨

សុន្ទរកថា​ លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​​ ទេសា​ភិបាលរង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ឱកាស​បើក​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការិយាល័យ​ឥណទាននៅ​ប្រទេសកម្ពុជា

២៦ កុម្ភៈ ២០០៨

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ​២២ ត្រីមាស​ទី​៤​ ​ឆ្នាំ​២០០៧

០៨ កុម្ភៈ ២០០៨

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧២ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០០៨​

០១ កុម្ភៈ ២០០៨