ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា​​​ស្វាគមន៍​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជាថ្លែង​ក្នុងពិធីលៀង​ភោជនាអាហារ​អបអរសាទរ​ខួបអនុស្សាវរីយ៍​លើកទី៣០​ នៃការបង្កើត​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ឡើងវិញ​​ នៅ​ថ្ងៃទី៨ ​ខែតុលា ​ឆ្នាំ២០០៩

០៨ តុលា ២០០៩

ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់របាយការណ៍ឥណទានធំ និងពិនិត្យតាមដានហានិភ័យឥណទានប្រមូលផ្តុំ

១៥ កញ្ញា ២០០៩

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ផ្តល់​របាយការណ៍​ឥណទាន​ធំ​ និង​ ពិនិត្យ​តាមដាន​ហានិភ័យ​ឥណទាន​ប្រមូលផ្តុំ​

១៥ កញ្ញា ២០០៩

ប្រកាសស្តីពីការបើកទូលាយក្នុងការកំណត់អត្រាការប្រាក់

០៩ កញ្ញា ២០០៩

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​បើក​ទូលាយ​ក្នុង​ការ​កំណត់​អត្រា​ការ​ប្រាក់​

០៩ កញ្ញា ២០០៩

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកំណត់កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅ-មកក្នុងប្រទេសតាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២៤ សីហា ២០០៩

សុន្ទរកថា​ ​ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកវគ្គសុក្រឹតការ​ជំនាន់ទី១០​ សំរាប់​មន្ត្រីបុគ្គលិកធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា​ ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩

១០ សីហា ២០០៩

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាសទី១ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០០៩​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

២១ កក្កដា ២០០៩

របាយការណ៍​​របស់​​ ឯកឧត្តម​​ ជា​ ចាន់តូ​​ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ថ្លែងក្នុងឱកាសការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី​ ​​ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ​ជាមួយសមាជិកសមាជិកានៃរដ្ឋសភា​​​​​​ រដ្ឋសភា​នៅថ្ងៃច័ន្ទ ​ទី២៧​ ខែមេសា ​ឆ្នាំ២០០៩

១២ មិថុនា ២០០៩

របាយការណ៍របស់​​​ ឯកឧត្តម​​ ជា​​​ ចាន់ត​ូ​ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ថ្លែងក្នុងឱកាសការពារ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី​ ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុជាមួយសមាជិកសមាជិកានៃព្រឹទ្ធសភា​ នៅព្រឹទ្ធសភា​ថ្ងៃច័ន្ទទី១០​ ខែមិថុនា​ឆ្នាំ២០០៩

១២ មិថុនា ២០០៩