ព័ត៌មាន

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​បើក​ទូលាយ​ក្នុង​ការ​កំណត់​អត្រា​ការ​ប្រាក់​

០៩ កញ្ញា ២០០៩

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកំណត់កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅ-មកក្នុងប្រទេសតាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២៤ សីហា ២០០៩

សុន្ទរកថា​ ​ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកវគ្គសុក្រឹតការ​ជំនាន់ទី១០​ សំរាប់​មន្ត្រីបុគ្គលិកធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា​ ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩

១០ សីហា ២០០៩

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាសទី១ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០០៩​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

២១ កក្កដា ២០០៩

របាយការណ៍​​របស់​​ ឯកឧត្តម​​ ជា​ ចាន់តូ​​ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ថ្លែងក្នុងឱកាសការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី​ ​​ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ​ជាមួយសមាជិកសមាជិកានៃរដ្ឋសភា​​​​​​ រដ្ឋសភា​នៅថ្ងៃច័ន្ទ ​ទី២៧​ ខែមេសា ​ឆ្នាំ២០០៩

១២ មិថុនា ២០០៩

របាយការណ៍របស់​​​ ឯកឧត្តម​​ ជា​​​ ចាន់ត​ូ​ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ថ្លែងក្នុងឱកាសការពារ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី​ ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុជាមួយសមាជិកសមាជិកានៃព្រឹទ្ធសភា​ នៅព្រឹទ្ធសភា​ថ្ងៃច័ន្ទទី១០​ ខែមិថុនា​ឆ្នាំ២០០៩

១២ មិថុនា ២០០៩

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ២៨ ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៩

០១ មិថុនា ២០០៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០០៨​ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០០៩

២៥ មីនា ២០០៩

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ២៧ ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៩

២០ មីនា ២០០៩

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​តម្កល់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​អប្បបរមា​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

១៧ មីនា ២០០៩