ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ២៨ ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៩

០១ មិថុនា ២០០៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០០៨​ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០០៩

២៥ មីនា ២០០៩

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ២៧ ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៩

២០ មីនា ២០០៩

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​តម្កល់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​អប្បបរមា​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

១៧ មីនា ២០០៩

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៨និងទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៩​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

១៣ មីនា ២០០៩

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៨ និងទិសដៅ​ការងារ​​ឆ្នាំ២០០៩​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

១១ មីនា ២០០៩

ប្រកាសស្តីពី ការតម្កល់ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមារបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ កុម្ភៈ ២០០៩

សុន្ទរកថារបសសុន្ទរកថា របស់លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​ ទេសាភិបាលរង​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចវិទូ​-​ខេត្តសៀមរាប​ ថ្ងៃទី​ ១៦ ​ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០០៩

១៨ កុម្ភៈ ២០០៩

ប្រកាស​ស្តី​ពី​កា​រត​ម្ភ​ល់​ប្រាក់​បំរុង​កាតព្វកិច្ច​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ​ និង​ប្រាក់​កម្ចី​របស់​ធនាគារពាណិជ្ជ​

១០ កុម្ភៈ ២០០៩

សុន្ទរកថា​ លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​ រទសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ក្នុងឱកាសបើកសម្ភោធ វីង ជាផ្លូវការ ថ្ងៃទី ២០​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០០៩

២១ មករា ២០០៩