សុន្ទរកថា
សុន្ទរ​​​កថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​​ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតបូកសរុប​​​លទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ​ ២០១១ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១២ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ​ថ្ងៃទី​៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​
០៨ កុម្ភៈ ២០១២

ទាញយកឯកសារ​