សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថាគន្លឹះរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេសទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសអំពី “កម្មវិធីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ”
០១ មេសា ២០២២

ទាញយកឯកសារ​