សុន្ទរកថា
ស​ន្ទ​រក​ថា​គន្លឹះ​របស់​ លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ ឧបការី​ទេសាភិបាល​ និង​ជា​អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ស្ដី​ពី​ "​តួនាទី​នៃ​ការ​ធ្វើ​ឌី​ជី​ថ​ល​ក្នុង​ការ​លើកកម្ពស់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​ដើម្បី​មាន​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​នូវ​ហិរញ្ញប្បទាន​"​ ក្នុង​វេទិកា​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២០​
២៨ តុលា ២០២០

ទាញយកឯកសារ​