សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ ​ឆមាសទី១​និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១១ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​​ ​នៅថ្ងៃទី​ ១០-១១​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១
១០ សីហា ២០១១

ទាញយកឯកសារ​