ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិបត្រប្រចាំត្រីមាស លេខ៤៥ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៤

២០ មករា ២០១៥

Religious references in banknotes

១៧ មករា ២០១៥

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ ប្រភេទ​ ១០០​ រៀល​គំរូ​ថ្មី​

១៤ មករា ២០១៥

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ ប្រភេទ​ ៥០០​ រៀល​គំរូ​ថ្មី​

១៤ មករា ២០១៥

​ប្រកាស​ ស្តី​ពី​លក្ខណៈ​សម្គាល់​នៃ​ធនប័ត្រ​ ប្រភេទ​ ១០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​

១៤ មករា ២០១៥

​ប្រកាស​ ស្តី​ពី​លក្ខណៈ​សម្គាល់​នៃ​ធនប័ត្រ​ ប្រភេទ​ ៥០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​

១៤ មករា ២០១៥

របាយការណ៍​ប្រចាំឆមាស​ទី​ ១​ និង​ ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​ ២​ ឆ្នាំ​២០១៤​

០២ មករា ២០១៥

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ ទេសាភិបាល​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ក្រុម​បេសកកម្ម​ការិយាល័យ​ស្រាវជ្រាវ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​+៣​ (AMRO)​ ដឹកនាំ​ដោយ​លោក​ Yoichi​ Nemoto​ នាយក​ការិយាល័យ​ AMRO​

១៩ ធ្នូ ២០១៤

កិច្ចប្រជុំ​ទ្វេភាគី​ប្រចាំឆ្នាំ​រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​និង​ធនាគារកណ្តាល​ឡាវ​ នៅ​ទីក្រុង​វៀងចន្ទន៍​ថ្ងៃ​ទី​១១-១៣​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៤​

១១ ធ្នូ ២០១៤

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ “​ការ​ធ្វើ​អង្កេត​លើ​ឥណទាន​និង​វឌ្ឍនភាព​ទីផ្សារ​អចល​ទ្រព្យ​សម្រាប់​ការ​វិភាគ​ស្ថិរភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​”​

០៥ ធ្នូ ២០១៤