សេចក្តីជូនដំណឹង

​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ Online​ Banking​ System​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៦ មករា ២០១៦
កាស​អនុស្សា​វរីយ៍​របស់​កម្ពុជា​ ដើម្បី​អបអរសាទរ​ការ​បង្កើត​សហគមន៍​អាស៊ាន​ ឆ្នាំ​២០១៥
ខេមរភាសា

១៧ ធ្នូ ២០១៥
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបន្ថយតម្លៃចារឹក របស់មូលបត្រអាចជួញដូរបាន និងការឈប់ផ្តល់ សេវាទទួលប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
ខេមរភាសា

៣០ តុលា ២០១៥
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកទទួលពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជី របស់ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ
ខេមរភាសា

០២ តុលា ២០១៥
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ពាក្យចូលរួមសន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំលើកទី២ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៥ នៅសណ្ឋាគារ សូហ្វីតែលភ្នំពេញភូគីត្រា
ខេមរភាសា

១៥ កញ្ញា ២០១៥
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​
ខេមរភាសា

១០ កញ្ញា ២០១៥
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ចូល​រៀន​ថ្នាក់​ប្រកាស​ នី​យ​ប​ត្រ​ជាន់ខ្ពស់​បច្ចេកទេស​ធនាគារ​ ជំនាន់​ទី​ ២៥​ នៅ​មណ្ឌល​សិក្សា​ បច្ចេកទេស​ធនាគារ​
ខេមរភាសា

១២ សីហា ២០១៥
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ជ្រើសរើស​ បុគ្គលិក​ កម្រិត​បរិញ្ញាបត្រ​សេដ្ឋកិច្ច​ ឬ​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ឬ​គណនេយ្យ​ និង​ កម្រិត​ប្រកាសនីយបត្រ​ជាន់់ខ្ពស់​បច្ចេកទេស​ធនាគារ​
ខេមរភាសា

០៤ មិថុនា ២០១៥
សេចក្តីណែនាំ​ អនុវត្ត​ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ចំពោះ​សមាជិក​សភា​ផាត់ទាត់​ជាតិ​
ខេមរភាសា

២៩ កញ្ញា ២០១៤
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​តម្លើង​អត្រា​ការ​ប្រាក់ និង​ការ​ទទួល​ទិញ​ត្រឡប់​វិញ​នូវ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ មុន​កាល​វសាន​
ខេមរភាសា

១៥ កញ្ញា ២០១៤