សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

១៥ កញ្ញា ២០១៤
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការជំរុញការប្រើប្រាស់ មូលបត្រអាចជួញដូរ បានក្នុងដំណើរការ អភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារអន្តរធនាគារ
ខេមរភាសា

០៨ កញ្ញា ២០១៤
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការដោះស្រាយបញ្ហា​​​ ដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រតិបត្តិការសភាផាត់ទាត់រវាងធនាគារ និងធនាគារ
ខេមរភាសា

០៨ កញ្ញា ២០១៤
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​មិន​ទទួលស្គាល់​ ឧបករណ៍​ BitCoin​ និង​ឧបករណ៍​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ប្រហាក់ប្រហែល​ នៅ​ទីផ្សារ​ប្រទេស​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៨ មេសា ២០១៤
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៤​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៣ មីនា ២០១៤
ឯកសារ​នីតិវិធី​ក្នុង​ការ​ជាវ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

២៨ វិចិ្ឆកា ២០១៣
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ :​ ស្តី​ពី​ការ​ចេញផ្សាយ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៥ កញ្ញា ២០១៣
បញ្ជីរាយនាម​ក្រុមហ៊ុន​ ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​នាំ​ចេញ ​-​ នាំ​ចូល​លោហធាតុ​ និង​ត្បូង​ថ្ម​មាន​តម្លៃ​ សម្រាប់ឆ្នាំ​២០១៣
ខេមរភាសា

០៤ កក្កដា ២០១៣
សេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ព័ត៌មានវិទ្យា
ខេមរភាសា

២០ មិថុនា ២០១៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ស្នើ​សុំ​ទិញ​ប្រាក់​រៀល​ ឬ​ លក់​ប្រាក់​ដុល្លារ​ពី​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ )
ខេមរភាសា

២២ កុម្ភៈ ២០១៣