សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ដល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LCPO)​ លើក​ទី​២៣​
ខេមរភាសា

១៤ សីហា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ កម្រិត​សញ្ញាបត្រ​ បរិញ្ញាបត្រ​សង្គម​សាស្ត្រ​ និង​មនុស្ស​សាស្ត្រ​ ឯកទេស​ប្រវត្តិវិទ្យា​
ខេមរភាសា

០៧ សីហា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ២២​
ខេមរភាសា

១៧ កក្កដា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២២​
ខេមរភាសា

១៧ កក្កដា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឲ្យ​ដេញថ្លៃ​ ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​២២​
ខេមរភាសា

១០ កក្កដា ២០១៨
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​ស្រាវជ្រាវ​រួម​គ្នា​ក្រោម​កម្មវិធី​ "​ភាព​ជា​ដៃគូ​ផ្តល់​ចំណេះដឹង​"​ ឆ្នាំ​២០១៨​ រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារកណ្តាល​កូរ៉េ​ លើ​ប្រធានបទ​ "​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ និង​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​៖​ ការ​វិភាគ​និង​ការ​អនុវត្ត​សម្រាប់​បរិបទ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​"​
ខេមរភាសា

០៦ កក្កដា ២០១៨
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់កម្ចីខុសច្បាប់
ខេមរភាសា

២៩ មិថុនា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​កែប្រែ​ពេលវេលា​នៃ​ការ​ជាវ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ (NCD)​ តាម​ផ្លែ​ត​ហ្វ​ម​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (NBCP)​
ខេមរភាសា

២២ មិថុនា ២០១៨
កាលវិភាគ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១៨​
ខេមរភាសា

២០ មិថុនា ២០១៨
សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ ការ​បដិសេធ​ផ្ដល់​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ការ​ចុះបញ្ជី​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចំពោះ​ អង្គការ​-​សមាគម​ចំនួន​ ១២​ និង​ការ​ដកហូត​វិញ្ញាបនបត្រ​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចំនួន​ ១១​
ខេមរភាសា

២០ មិថុនា ២០១៨