សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី អគ្គទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងកម្មវិធី "ខួប ៣០ឆ្នាំ នៃការបង្កើតសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា"
១០ មេសា ២០២៤

ទាញយកឯកសារ​