សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកា​សព​ត៌​មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​ហាមឃាត់​ទទួលយក​អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ​ ឬ​ សៀវភៅ​គ្រួសារ​ និង​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ​សម្រាប់​ការ​ធានា​លើ​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​ ១៧ កក្កដា ២០១៨
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ទិវាប្រាក់រៀល អបអរសាទរខួបលើកទី៣៨ នៃការដាក់ឲ្យចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ ២១ មីនា ២០១៨
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១៨ របស់ធនាគារជាតិកម្ពុជា ០៤ មករា ២០១៨
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ទី​៤​ ឆ្នាំ​២០១៧​ តួនាទី​របស់​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​ការ​លើកកម្ពស់​បរិ​យា​ប័ន្ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ ០៥ ធ្នូ ២០១៧
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​បឋម​ប្រព័ន្ធ​ Cambodian Shared Switch (CSS) ២០ តុលា ២០១៧
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ កិច្ចប្រជុំ​ស្តី​ពី​ "​តួនាទី​ និង​គោលនយោបាយ​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​"​ ០២ តុលា ២០១៧
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ផែនការ​សកម្មភាព​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​ដាក់​បញ្ចូល​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​សិក្សា​ចំណេះ​ទូទៅ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ ២៧ កញ្ញា ២០១៧
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការដាក់ផ្សាយអត្រាប្តូរប្រាក់ទ្វេភាគី (រៀលនិងយ៉ន់) នៅទីផ្សារអន្តរធនាគារនៅតំបន់ស្វយ័យ Guangxi Zhuang ប្រទេសចិន ១៤ កញ្ញា ២០១៧
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ១៨ សីហា ២០១៧
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ សិក្ខាសាលា​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​កម្មវិធី​ "​ភាព​ជា​ដៃគូ​ផ្តល់​ចំណេះដឹង​"​ ឆ្នាំ​២០១៧​ រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ ធនាគារកណ្តាល​កូរ៉េ​ សម្រាប់​ការ​ស្រាវជ្រាវ​រួម​គ្នា​លើ​ ប្រធានបទ​ស្តី​ពី​ "​ទំនាក់ទំនង​រវាង​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ និង​អតិផរណា​នៅ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​"​ ២៣ មិថុនា ២០១៧