សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ សន្និសីទ​រួម​ស្តី​ពី​ «​ត្រីវិស័យ​ឆ្ពោះទៅ​កាន់​ពិពិធ​កម្ម​ និង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​រចនាសម្ព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​ ៖​ ជំហាន​បន្ទាប់​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​កម្ពុជា​»​ ២០ កញ្ញា ២០១៨
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ វី​សា​ សហការ​លើ​គម្រោង​លើកកម្ពស់​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ១៨ កញ្ញា ២០១៨
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ១១ កញ្ញា ២០១៨
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ អំពី​សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ “​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចងក្រង​ស្ថិតិ​”​ ១៧ សីហា ២០១៨
សេចក្តី​ប្រកា​សព​ត៌​មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​ហាមឃាត់​ទទួលយក​អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ​ ឬ​ សៀវភៅ​គ្រួសារ​ និង​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ​សម្រាប់​ការ​ធានា​លើ​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​ ១៧ កក្កដា ២០១៨
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ទិវាប្រាក់រៀល អបអរសាទរខួបលើកទី៣៨ នៃការដាក់ឲ្យចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ ២១ មីនា ២០១៨
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១៨ របស់ធនាគារជាតិកម្ពុជា ០៤ មករា ២០១៨
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ទី​៤​ ឆ្នាំ​២០១៧​ តួនាទី​របស់​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​ការ​លើកកម្ពស់​បរិ​យា​ប័ន្ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ ០៥ ធ្នូ ២០១៧
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​បឋម​ប្រព័ន្ធ​ Cambodian Shared Switch (CSS) ២០ តុលា ២០១៧
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ កិច្ចប្រជុំ​ស្តី​ពី​ "​តួនាទី​ និង​គោលនយោបាយ​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​"​ ០២ តុលា ២០១៧