សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ សេវាទូទាត់រហ័ស ១៥ កក្កដា ២០១៦
ការចុះហត្ថលេខា លើកំណត់ត្រានៃ កិច្ចពិភាក្សា ស្តីពី គម្រោងអភិវឌ្ឍ ប្រព័ន្ធទូទាត់រាយ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ០៣ មិថុនា ២០១៦
សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ សហការជាដៃគូជាម្ួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ច ១១ ឧសភា ២០១៦
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​រួម​រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​អង្គការ​ Good​ Return​ អូស្ត្រាលី​ ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​យុទ្ធនាការ​ “​តោះ​!​ និយាយ​ពី​ លុយ​”​ ១៧ មីនា ២០១៦
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​សន្និសីទ​ជាតិ​ ស្តី​ពី​ ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ ១៥ មីនា ២០១៦
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីសន្និសីទជាតិ ស្តីពី ការអភិវឌ្ឍវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ១៤ មីនា ២០១៦
សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ពិធី​បើក​សម្ពោធ​ការិយាល័យ​ស្រាវជ្រាវ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​+៣​ ជា​ស្ថាប័ន​អន្តរជាតិ​ ១៩ កុម្ភៈ ២០១៦
សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​ ​សម្រាប់​ពង្រឹង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី​ រវាង​ ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ ធនាគារកណ្តាល​មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា​ ២០ មករា ២០១៦
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ សិក្ខាសាលា​ថ្នាក់​ជាតិ​ស្តី​ពី​ការ​ត្រៀម​ទទួល​ការ​វាយតម្លៃ​អញ្ញ​ម​ញ្ញ​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ១៨ មករា ២០១៦
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​ជ្រើសតាំង​ធនាគារ​ BNY​ Mellon​ ជា​ភ្នាក់ងារ​រក្សា​មូល​ប​ត្រ​ (Master​ Custodian)​ សម្រាប់​ការងារ​គ្រប់គ្រង​ទុនបម្រុង​អន្តរជាតិ​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ២៣ វិចិ្ឆកា ២០១៥