សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ការ​ចុះ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​ស្តី​ពី​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ ការ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេ​វរ​កម្ម​ រវាង​អង្គភាព​ស៊ើបការណ៍​ ​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ និង​មជ្ឈមណ្ឌល​វិភាគ​ និង​រាយការណ៍​ប្រតិបត្តិការ​អូស្ត្រាលី​ ១១ សីហា ២០១៦
​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ពិធី​ប្រកាស​ផ្សព្វផ្សាយ​ លទ្ធផល​អង្កេត​ វិនិយោគ​ផ្ទាល់​បរទេស​ ឆ្នាំ​២០១៤​ ២៨ កក្កដា ២០១៦
កិច្ចប្រជុំរាយការណ៏អំពីលទ្ធផលនៃបេសកកម្មមាត្រាទី IV របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ១៨ កក្កដា ២០១៦
ជំនួបពិភាក្សារវាង ឯកឧត្តមទេសាភិបាល នឹងនាយកប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រចាំ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ១៨ កក្កដា ២០១៦
ការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ សេវាទូទាត់រហ័ស ១៥ កក្កដា ២០១៦
ការចុះហត្ថលេខា លើកំណត់ត្រានៃ កិច្ចពិភាក្សា ស្តីពី គម្រោងអភិវឌ្ឍ ប្រព័ន្ធទូទាត់រាយ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ០៣ មិថុនា ២០១៦
សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ សហការជាដៃគូជាម្ួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ច ១១ ឧសភា ២០១៦
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​រួម​រវាង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​អង្គការ​ Good​ Return​ អូស្ត្រាលី​ ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​យុទ្ធនាការ​ “​តោះ​!​ និយាយ​ពី​ លុយ​”​ ១៧ មីនា ២០១៦
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​សន្និសីទ​ជាតិ​ ស្តី​ពី​ ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ ១៥ មីនា ២០១៦
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីសន្និសីទជាតិ ស្តីពី ការអភិវឌ្ឍវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ១៤ មីនា ២០១៦