សុន្ទរកថា
សុន្ទរ​​​កថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​​ អគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបាគងស្តីពី​ ការត្រួតពិនិត្យធនាគារថ្ងៃទី​២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​
២០ មេសា ២០១២

ទាញយកឯកសារ​