សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម ​ជា ​ចាន់តូ ​អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាជាន់ខ្ព​ស់លើកទី​៥​​ របស់SEACEN ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ ខេត្តសៀមរាប ពីថ្ងៃទី​ ១៨-២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២
១៩ មីនា ២០១២

ទាញយកឯកសារ​