សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​ពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ​ក្រមច្បាប់​អនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
០៣ កក្កដា ២០០៨

ទាញយកឯកសារ​