សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០០៧​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៨
០៧ មីនា ២០០៨

ទាញយកឯកសារ​